Willem-Alexander

Willem-Alexander 

Willem-Alexander Claus George Ferdinand Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg (Utrecht, 27 april 1967) is de oudste zoon van koningin Beatrix der Nederlanden en prins Claus der Nederlanden. Hij wordt officieel aangeduid als Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, de titel die hij als beoogde troonopvolger draagt.

Toen zijn moeder in 1980 koningin werd, werd haar oudste zoon automatisch, krachtens de toen geldende Grondwet, ‘Prins van Oranje’ en toen de prins de leeftijd van 18 jaar bereikte werd hem zitting verleend in de Raad van State

Willem-Alexander woonde in zijn jeugd op Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche (gemeente Baarn). In Baarn ging hij naar de Nieuw Baarnse School en later het Baarnsch Lyceum. In 1993 behaalde Willem-Alexander zijn doctoraalexamen; zijn afstudeerscriptie ging over de Nederlandse reactie op het besluit van Frankrijk om binnen de NAVO een ‘status aparte’ in te nemen. De doctoraalbul werd uitgereikt door professor dr. H.L. Wesseling tijdens een bijeenkomst die ook op televisie werd uitgezonden. De scriptie is niet openbaar gemaakt; de Universiteitsbibliotheek Leiden nam destijds nimmer afstudeerscripties op in de collectie.

Regelmatig vertegenwoordigt Willem-Alexander het koninklijk huis bij officiële evenementen in binnen- en buitenland. Jaarlijks verschijnt hij ongeveer 110 keer bij officiële gelegenheden. Na de stage bij de Luchtmacht hield de prins zich aanvankelijk bezig met de rechterlijke macht, het binnenlands bestuur, en vanaf 1997 met het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast specialiseerde hij zich in het waterbeheer, een onderwerp dat zijn vader hem aan de hand deed. Hij zette zijn kennis onder meer in bij zijn bezoek aan Marokko in november 2005.

 Als sportliefhebber kreeg de prins veel sympathie onder de bevolking.

In 1998 werd Willem-Alexander lid van het Internationaal Olympisch Comité. Binnen het IOC zet hij zich vooral in voor het stimuleren van sport in Afrika.

 Op 30 maart 2001 verloofde de kroonprins zich met de Argentijnse Máxima Zorreguieta.

Het huwelijk van Willem-Alexander met Máxima Zorreguieta werd op 2 februari 2002 door de toenmalige burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, in de Grote Zaal van de Beurs van Berlage te Amsterdam gesloten. Het werd kerkelijk ingezegend in de Nieuwe Kerk door dominee Carel ter Linden, voormalig predikant van de Haagse Kloosterkerk en tevens de dominee bij wie Willem-Alexander in 1997 belijdenis had gedaan.

 Willem-Alexander en Máxima hebben drie kinderen:

  • Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria (7 december 2003)
  • Alexia Juliana Marcela Laurentien (26 juni 2005)
  • Ariane Wilhelmina Máxima Ines (10 april 2007)

 Op 30 april 2013 wordt prins Willem-Alexander ingehuldigd worden als Koning der Nederlanden.