Koninklijke Standaard en Koninklijk Wapen

Koning Willem-Alexander voert vanaf de dag van zijn inhuldiging op 30 april 2013 de Koninklijke Standaard en het Koninklijk Wapen. De Koninklijke Standaard is een vierkante oranje vlag, verdeeld in vier vlakken door een Nassaublauw kruis met daarop het koninklijk wapen omgeven door lint en kruis van de Militaire Willemsorde en in elk vlak een jachthoorn, afkomstig uit het wapen van Oranje. Koningin Wilhelmina stelde deze standaard in 1908 vast en sindsdien is deze gevoerd door het staatshoofd. De Standaard wordt gehesen op het woon- en werkpaleis van de Koning als hij in het land is.

Het Koninklijk wapen is vastgesteld in 1815 door Koning Willem I en sinds 1907 niet wezenlijk meer veranderd. Het bestaat uit een klimmende gekroonde leeuw tegen een blauwe achtergrond die bezaaid is met gouden blokjes. Twee leeuwen dragen het wapen. Op een lint dat onder het wapenschild bevestigd is, staat de spreuk ‘Je maintiendrai’ (‘Ik zal handhaven’). Het wapen blijft ook nu gelijk, behalve dat in plaats van de kroon een helm boven op het wapenschild wordt weergegeven. Het Koninklijk Wapen is gelijk aan het Rijkswapen met toevoeging van de helm en de Koninklijke mantel.

In de wapens van de leden van het Koninklijk Huis zijn steeds in het eerste en vierde kwartier het Rijkswapen en in het tweede en derde kwartier de jachthoorn van het Huis van Oranje opgenomen en in het hartschild is het eigen oorspronkelijke familiewapen geplaatst, zoals in het wapen van Koningin Máxima, of het familiewapen van de aangetrouwde vader of moeder.
In 2003 is voor het eerst geen onderscheid gemaakt tussen de zonen en dochters van een echtpaar bij het vaststellen van een wapen. Werd tot die tijd het wapenschild van een Prins gedekt met een helm en dat van een Prinses met een Koningskroon, nu wordt alleen nog de Koningskroon daarvoor gebruikt.
Zo hebben ook Prinses Amalia en haar zusjes een eigen wapen.

Het wapen van de Prinses van Oranje en haar zusjes bevat in het eerste en vierde kwartier het Rijkswapen en in het tweede en derde kwartier de jachthoorn van het Huis Oranje. In het hartschild staat het familiewapen Zorreguieta, een burcht met deur en drie kantelen.