Beatrix

Op 31 januari 1938 werd prinses Beatrix op paleis Soestdijk geboren als oudste kind van prinses Juliana en prins Bernhard en wordt dit jaar 75 jaar.

Op 10 maart 1966 trouwde zij met Claus von Amsberg.

Uit het huwelijk werden drie zoons geboren:

  • Willem-Alexander Claus George Ferdinand (27 april 1967),
  • Johan Friso Bernhard Christiaan David (25 september 1968)
  • Constantijn Christof Frederik Aschwin (11 oktober 1969).

Het gezinsleven speelde zich in eerste instantie af op kasteel Drakensteyn.

Vanaf de jaren 70 van de 20e eeuw begon Beatrix zich intensiever voor te bereiden op haar toekomstige functie als koningin. Samen met prins Claus maakte zij vele buitenlandse reizen.

Op 31 januari 1980 maakte koningin Juliana, tijdens een televisietoespraak, bekend dat zij op 30 april afstand van de troon wilde doen ten gunste van haar dochter Beatrix.

In de ochtend van 30 april 1980, ondertekende koningin Juliana in het Paleis op de Dam te Amsterdam, de akte van abdicatie en was Beatrix formeel koningin. ‘s Middags werd zij in de Nieuwe Kerk, tijdens een plechtige zitting van de Staten-Generaal en in het bijzijn van vertegenwoordigers van Europese vorstenhuizen, ingehuldigd als Koningin der Nederlanden.

Als nieuwe koningin ging Beatrix voortvarend aan de slag. De al gemaakte plannen om het Nederlandse hof te moderniseren werden uitgevoerd. Verder verhuisde zij, samen met haar gezin, in 1981 naar Den Haag. Paleis Huis ten Bosch werd woonpaleis en paleis Noordeinde, werkpaleis. Ook werd het protocol aangescherpt en ontwikkelde Beatrix een eigen regeerstijl die als stijlvol, modern en zakelijk werd omschreven, passend bij de toenmalige tijdgeest. In relatief korte tijd wist Beatrix een behoorlijke mate van populariteit op te bouwen onder het Nederlandse volk.

Ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag in 1988 werd op 29 april een televisieportret uitgezonden waar naast Beatrix zelf ook prins Claus en haar drie zonen aan het woord kwamen. Het portret gaf een openhartig beeld van een hardwerkende koningin en haar leven. Op Koninginnedag, een dag later, bracht Beatrix een verrassingsbezoek aan Amsterdam en bezocht de vrijmarkt. Op de vrijmarkt werd ze spontaan gekust door een Amsterdammer. Hierdoor ontstond het beeld van een populaire koningin die ook in het weerbarstige Amsterdam respect genoot.

Beatrix kreeg steeds meer (politieke) ruimte om haar mening te ventileren en een eigen invulling te geven aan het koningschap. Haar kersttoespraken, die een persoonlijk stempel dragen, en andere redes trokken veel aandacht.

Voor haar inzet voor de eenheid van Europa kreeg zij in 1996 de prestigieuze Internationale Karelsprijs van de Duitse stad Aken.

Haar belangstelling voor kunst is groot. Zo beeldhouwt ze en reikt ze jaarlijks zelf de koninklijke subsidies voor jonge kunstenaars uit.

Gedurende Beatrix’ hele koningschap heeft zij te maken gehad met een zieke echtgenoot. Al eind jaren 70 bleken er eerste aanwijzingen te bestaan dat prins Claus depressief was. Later werd bij Claus ook de diagnose Parkinson gesteld en kreeg hij kanker. Op 6 oktober 2002 overleed prins Claus in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Beatrix en zijn zonen en schoondochters zaten aan zijn sterfbed. Op 15 oktober 2002 werd Claus bijgezet in de koninklijke Grafkelder van Oranje-Nassau van de Nieuwe Kerk te Delft.

Koningin Beatrix heeft altijd een drukke agenda gehad. Zoals staatsbezoeken, kersttoespraak, Prinsjesdag, werkbezoeken, openingen, uitreiken van prijzen et cetera.

Op maandag 28 januari 2013 kondigde koningin Beatrix aan dat zij op 30 april 2013 afstand zal doen van de troon. Het samenvallen van haar 75e verjaardag en het 200 jaar koninkrijk in Nederland heeft de koningin doen besluiten de troon over te dragen aan haar zoon Prins Willem-Alexander.